Spotkanie naukowe Zakładu - prezentacja projektu badań mgr Aleksandry Rzyskiej

  • 28 marca 2017

We wtorek 28 marca 2017 roku odbyło się czwarte w roku akademickim 2016/2017 spotkanie naukowe naszego Zakładu, podczas którego Aleksandra Rzyska – doktorantka przygotowująca dysertację pod opieką prof. UKW dr hab. Heleny Ostrowickiej – opowiedziała o swym zainteresowaniu dyskursywnymi reprezentacjami uniwersytetu. Podczas wystąpienia – jak mówiła – chciała ukazać drogę „od inspiracji do koncepcji badań własnych”.

Zaprezentowała dwuetapowy schemat krytycznego przeglądu naukowych badań i dyskursów o szkolnictwie wyższym, postawione w trakcie prac przeglądowych pytania oraz implikacje badawcze. Streściła, w jaki sposób rozpoznanie literatury naukowej dotyczącej szkolnictwa wyższego (teoretycznych oraz empirycznych prac), doprowadziło ją do sformułowania problematyki badawczej oraz wyboru odpowiedniej perspektywy teoretyczno-metodologicznej.

W badaniach własnych postanowiła wyjść poza obszar dyskursu naukowego, obejmując zainteresowaniem dyskurs medialny, jako przestrzeń wielogłosowych narracji, w którym dochodzą do swego określenia różne rodzaje wiedzy o edukacji oraz jako dostępny szerokiemu gronu odbiorców. Przedstawiła także model analityczny, a zwieńczenie prezentacji stanowiła dyskusja, sprowokowana przez liczne pytania.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zakład Filozofii Wychowania i Edukacji Obywatelskiej
ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz