Idea wolności w edukacji - spotkanie naukowe z prof. Stephenem Hicksem

  • 09 stycznia 2017

W dniach od 9 do 11 stycznia 2017 roku gościliśmy w Bydgoszczy Profesora Stephena Hicksa z Uniwersytetu Rockford w USA. Profesor Hicks jest filozofem edukacji oraz etykiem zaangażowanym w promowanie klasycznego liberalizmu. W swoich tekstach często odnosi się do edukacji liberalnej, wskazując na jej trwałe znaczenie dla kształcenia i wychowania. W trakcie pobytu w Bydgoszczy Profesor Hicks wygłosił dwa wykłady na UKW.

W poniedziałek 9 stycznia 2017 roku o godz. 10.00, w sali Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii przy ul. Chodkiewicza 30, Profesor Stephen Hicks spotkał się z nauczycielami akademickimi oraz studentami zainteresowanymi kwestią relacji edukacji i liberalizmu. Podczas swojego wystąpienia poruszył zagadnienia wolności słowa, autonomii ucznia, rangi wiedzy naukowej, formowania postaw przedsiębiorczości i inne odnoszące się do promowania idei wolności w edukacji.

We wtorek 10 stycznia 2017 roku o godz. 12.00, w sali Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii przy ul. Chodkiewicza 30, Profesor Stephen Hicks wygłosił wykład dla nauczycieli akademickich i doktorantów zatytułowany "Zrozumieć postmodernizm. Wyzwania dla edukacji liberalnej". Wykład ten nawiązywał do wydanej niedawno przez Wydawnictwo UKW książki Profesora Hicksa pt. "Zrozumieć postmodernizm. Sceptycyzm i socjalizm od Rousseau do Foucaulta".

Wykłady zostałe zwieńczone ciekawymi dyskusjami wokół współczensych implikacji idei modernizmu i postmodernizmu dla uprawiania nauki oraz organizacji szkolnictwa wyższego.

Więcej zdjęć z tego wydarzenia można zobaczyć TU.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zakład Filozofii Wychowania i Edukacji Obywatelskiej
ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz