Wydarzenia

Audycja radiowa "Współczesne formy handlu ludźmi i praca niewolnicza"

20 grudnia 2017

W dniu 3 listopada 2017 roku przedstawicielka Zakładu Filozofii Wychowania i Edukacji Obywatelskiej, Pani dr Elżbieta Okońska wzięła udział w audycji radiowej "Pytać każdy może", emitowanej na antenie Radia Pik. O handlu ludźmi, pracy niewolniczej,  sposobach zapobiegania i radzenia sobie w tych sytuacjach dyskutowali również inni eksperci:  Pani komisarz Monika Herman (KWP, członek Zespołu Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi), Pan Krzysztof Jankowski (członek Zespołu Przeciwdziałania Handlu Ludźmi) oraz Pani Joanna Linkowska (studentka II roku studiów magisterskich uzupełniających na kierunku Pedagogika o specjalności Edukacja Obywatelska i Bezpieczeństwo Publiczne). 

 

czytaj całość…

Konferencja naukowo - szkoleniowa "Współczesne formy handlu ludźmi. Rozpoznanie i zapobieganie"

20 grudnia 2017

W dniu 26 października odbyła się konferencja naukowo - szkoleniowa "Współczesne formy handlu ludźmi. Rozpoznanie i zapobieganie". Przedsięwzięcie to było współorganizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy oraz przez Zakład Filozofii Wychowania i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Konfernecja była podzielona na dwie części. Pierwsza z nich była dedykowana licznie przybyłej młodzieży i studentom. Część druga była przeznaczona dla władz samorządowych, instytucji, nauczycieli i kadry naukowej. Podczas konferencji zabrali głos znakomici prelegenci m.in. przedstawicielka Policji holenderskiej Pani Irena de Ruig, przedstawicielka fundacji La Strada Pani Irena Dawid-Olczyk, ekspert MSWiA Pani Agata Kobylińska oraz dr hab. Piotr Kostyło, prof. UKW. 

czytaj całość…

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zakład Filozofii Wychowania i Edukacji Obywatelskiej
ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz