III Konferencja z cyklu Aksjologiczne podstawy edukacji

Zakład Filozofii Edukacji był współorganizatorem III Konferencji z cyklu Aksjologiczne podstawy edukacji: Między wolnością a odpowiedzialnością za słowo.

Obrady odbyły się w dniach 28-29 maja 2015 roku w Auli Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Komitet Naukowy Konferencji:

  • prof. zw. dr hab. Urszula Ostrowska - Katedra Aksjologii Pedagogicznej i Metodologii Badań, UKW
  • dr hab. Hanna Kostyło, prof. UMK - Katedra Pedagogiki i Dydaktyki Pielęgniarskiej, CM UMK
  • dr hab. Piotr Kostyło, prof. UKW - Zakład Filozofii Edukacji, UKW
  • dr Krzysztof Skorulski - Międzynarodowe Towarzystwo im. Ferdynanda Ebnera, Innsbruck, Austria

Wielkie transformacje historyczne wymagają adekwatnego języka, który zdołałby je opisać i pomógł je zrozumieć. Na początku XX wieku taką transformacją był nowy ład w Europie, który pojawił się w rezultacie I wojny światowej. Interesującą rzeczą było to, że w tym samym czasie ujawniły się w kulturze europejskiej dwa odmienne podejścia do języka i do słowa: podejście neopozytywistyczne i podejście dialogiczne. Oba podejścia zostały wypracowane w kręgu myśli austriackiej, były związane odpowiednio z nazwiskami Rudolfa Carnapa oraz Ferdynanda Ebnera. Stajemy tu wobec dwóch różnych koncepcji odnowy słowa i języka - poprzez odwołanie się do kryterium empirycznej sprawdzalności twierdzeń oraz poprzez powrót do religijnego, biblijnego sensu wypowiedzi. Te dwa nurty są obecne w kulturze XX wieku, prowadząc do zasadniczo odmiennego rozumienia słowa, jego roli w relacjach między ludźmi. Pierwszy nurt opiera się na takich założeniach jak obiektywizm i minimalizm; drugi, przeciwnie, odwołuje się do subiektywizmu i maksymalizmu; w napięciu między nimi ujawnia się być może głębsze napięcie między nauką a religią, między rozumem a wiarą. Myśl europejska, czy szerzej - światowa, staje permanentnie wobec pytania o funkcję słowa w relacjach między ludźmi. Czy jest ono narzędziem służącym wyłącznie do przekazywania poprawnych pod względem logicznym i mających empiryczne ufundowanie komunikatów, czy też powinno ono raczej służyć nawiązywaniu głębokich relacji między ludźmi, umożliwiać wzajemne odkrywanie prawdy o rozmówcach?

Szczegóły dotyczące organizacji konferencji można znaleźć u dołu strony (pliki do pobrania).

Pobierz pliki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zakład Filozofii Wychowania i Edukacji Obywatelskiej
ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz