Geneza

Nasz Zakład został utworzony zarządzeniem JM Rektora, prof. zw. dra hab. inż. Józefa Kubika, dnia 5 lipca 2012 roku.

Dnia 3 października 2012 roku JM Rektor powierzył pełnienie funkcji Kierownika Zakładu drowi hab. Piotrowi Kostyło, prof. UKW.

Mocą decyzji JM Rektora, prof. zw. dra hab. Janusza Ostoja-Zagórskiego, Zakład Filozofii Edukacji został przemianowany na Zakład Filozofii Edukacji i Metodologii Badań. Zmiana ta nastąpiła wraz z początkiem roku akademickiego 2015/2016 i była związana z powiększeniem składu osobowego Zakładu oraz utworzeniem Pracowni Metodologii Badań Pedagogicznych.

Wraz z początkiem roku akademickiego 2017/2018 został przemianowany na Zakład Filozofii Wychowania i Edukacji Obywatelskiej. Skład osobowy Zakładu stawnowi pięcioro pracowników oraz grupa doktorantów przygotowujących dysertację doktorską pod kierunkiem dra hab. Piotra Kostyło, prof. UKW.

Zakład jest umiejscowiony na najwyższej kondygnacji budnyku głównego UKW, w skrzydle B.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zakład Filozofii Wychowania i Edukacji Obywatelskiej
ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz