Problematyka badawcza

  • Analityczna i kontynentalna filozofia edukacji;
  • Filozofia dla dzieci;
  • Idee dzieciństwa i rodziny na przestrzeni wieków;
  • Etyczna i prawna problematyka działalności pedagogicznej;
  • Edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne;
  • Pedagogika w szkole-lwowsko warszawskiej;
  • Problematyka szkolnictwa wyższego w świetle współczesnej myśli pedagogicznej.

Zakład realizuje tłumaczenia i opracowania ważnych tekstów z zakresu filozofii edukacji w ramach Biblioteki Myśli Pedagogicznej.

Seria Biblioteka Myśli Pedagogicznej ma na celu wzmocnienie interdyscyplinarnego nurtu w namyśle nad problemami pedagogicznymi. W związku z postępującą specjalizacją w naukach pedagogicznych, wymuszaną przez wymagania rynku pracy, zagrożony jest namysł nad nauczaniem, wychowaniem i opieką jako procesami integralnymi, wypływającymi z kultury i oddziałującymi na nią. Niniejsza seria jest próbą odpowiedzi na to zagrożenie, sytuując problemy pedagogiczne w szerszym kontekście nauk humanistycznych i społecznych.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zakład Filozofii Wychowania i Edukacji Obywatelskiej
ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz