Kontakt

Zakład Filozofii Edukacji i Metodologii Badań, Instytut Pedagogiki
Wydział Pedagogiki i Psychologii, UKW w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz

e_mail:filoedu@ukw.edu.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. J. K. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz, tel. + 48 52 341 91 00