Filozofia edukacji
Czasopismo „Filozofia edukacji” Czasopismo „Filozofia edukacji”

Czasopismo „Filozofia edukacji”

jest kolejnym periodykiem w środowisku pedagogów, którym bliska jest problematyka filozoficznych podstaw edukacji. Opiera się na trzech intelektualnych filarach: analitycznym podejściu do filozoficznych zagadnień związanych z edukacją, uwypukleniu idei liberalizmu jako kluczowego narzędzia analizy i oceny zjawisk edukacyjnych, wreszcie regularnym podejmowaniu problematyki etycznej związanej z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed podmiotami zaangażowanymi w procesy edukacyjne. Czasopismo otwiera więc swoje łamy przede wszystkim dla tekstów sytuujących się w nurcie analitycznej filozofii edukacji, klasycznego liberalizmu oraz etyki w działaniu.

Słowem wstępu

Czasopismo „Filozofia edukacji” jest kolejnym periodykiem w środowisku pedagogów, którym bliska jest problematyka filozoficznych podstaw edukacji. Opiera się na trzech intelektualnych filarach: analitycznym podejściu do filozoficznych zagadnień związanych z edukacją, uwypukleniu idei liberalizmu jako kluczowego narzędzia analizy i oceny zjawisk edukacyjnych, wreszcie regularnym podejmowaniu problematyki etycznej związanej z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed podmiotami zaangażowanymi w procesy edukacyjne. Czasopismo otwiera więc swoje łamy przede wszystkim dla tekstów sytuujących się w nurcie analitycznej filozofii edukacji, klasycznego liberalizmu oraz etyki w działaniu.

Kontakt

Katedra Filozofii Wychowania i Edukacji Obywatelskiej
Wydział Pedagogiki UKW w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
e_mail:filoedu@ukw.edu.pl